Фотографии од меѓународна работилница и едукативна посета на Народна техника на Македонија

По повод Светскиот ден на наука Народна техника на Македонија и Сојузот на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ ги посети делегација на професори од средни стручни технички училишта од Словенија .Со гостите од Слоевија беше направена работилница и едукативна посета на образовни и културни институции во Скопје и договор за заедничка соработка во наредниот период.