Фотографии од меѓународна работилница и едукативна посета на Народна техника на Македонија

По повод денот на учителот 5 октомври Народна техника на Македонија и Сојузот на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ ги посети делегација на професори од средни стручни технички училишта од Сараево и Народна техника на БИХ .Со гостите од БИХ беше направена работилница и едукативна посета на образовни и културни институции во Скопје.