Фотографии од одржаниот 59 Државен натпревар на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ

Свечено отварање и одржување на 59 Државен натпревар на млади истражувачи на Македонија -НАУКА НА МЛАДИ кој што се одржа на ден 13.05.2023 година во СОУКоле Неледковски во Велес во организација на Сојуз на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ , Народна техника на Македонија, Народна техника Велес а со поддршка на Министерството за образование и наука на Македонија.Домакин на 59 Државен натпревар на млади истражувачи -НАУКА НА МЛАДИ беше СОУ Коле Нелековски во општина Велес.