Фотографии од 30 години јубилееј на ДЗИС

Претставници на Народна техника на Македонија и Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички достигнувања на Македонија-СПАТУМ  учествуваа на 30 години јубилееј на ДЗИС кој што се одржа во свецена сала во хотел Буши во Скопје.Продолжува добрата соработка и во иднина во областа на иновациите и нивната заштита.