Школа за млади истражувачи НАУКА НА МЛАДИ

24.09.2022 Посета, работилница и предавања во Хидробиолошки завод-Охрид со наградени ученици од средните училишта од 58 Државен натпревар на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ
Работилницата и предавањата со младите истражувачи и ментори ги одржа професор Душица Илиќ. Од името на организаторите и учесниците голема благодарност до МОН, директорката проф.др Орхидеја Тасевска, Хидробиолошки завод-Охрид, предавачот проф.Душица Илиќ и сите други учесници и подржувачи кои помогнаа успешно да се одржи оваа школа, посета и предавања со младите истражувачи и ментори од Народна техника на Македонија.