Едукативна посета на Саем за агротехника во Нови Сад

20-23.05.2022 Едукативна посета на Саем за агротехника во Нови Сад со наградени ментори од натпреварите, членови на комисии и активисти на Народна техника на Македонија,Сојуз на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ,Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Сојуз за техничка култура во стопанството на Македонија.