5 Меѓународна колонија за фотографија

5 Меѓународна колонија за фотографија Старо Нагоричане 2022 година која се одржа од 21-26.06.2022 година во општина Старо Нагоричане и со програма секој ден во различен регион од Македонија во организација на Народна техника на Македонија, ФСМ, Народна техника Куманово и координатор Душан Доцевски а со поддршка на општина Старо Нагоричане. На колонијата учествуваа 20 учесници од 6 држави од кои 12 учесници со лиценца мајстори за фотографија.