58 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија

Во периодот од 19 до 30 .05.2021 година успешно се одржа комбинирано 16 дисциплини онлајн и 9 моделарски дисциплини си фиѕичко присуство на 29.05.2021 година во ООУ Васил Главинов , општина Велес во 25 области од применети природни и технички науки со ученици од основните училишта со нивни истражувачки проекти во органиѕација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија а со подршка на Министерството ѕа обраѕование и наука на РСМакедонија. Прогласувањето и доделувањето на дипломите и медаљите беше со физичко присуство по региони и со почитување на мерките и препораките на Комисијата за заразни болести и Владата на РС Македонија при организирање настани.