59-ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА 2021

59-ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА 2021

Работа на жири комисијата во состав,

проф.др Цветан Гавровски

г-дин Мирослав Масин

г-дин Душан Доцевски

24.04.2021