59 Регионален натпревар за Велешкиот регион на младите техничари и природници на Македонија

59 Регионален натпревар за Велешкиот регион на младите техничари и природници на Македонија кој се одржа на 10.03.2022 година во основно општинско училиште Благој Кирков во општина Велес во организација на Народна техника на Македонија , Сојуз на клубови на млади техничари и природници од Македонија и Народна техника Велес.