63 Државен натпревар на трактористите од Македонија

63 Државен натпревар на трактористите од Македонија кој што се одржа на 06.07.2022 година во општина Валандово во организација на Народна техника на Македонија и Сојуз за техничка култура во стопанството на Македонија и учествуваа најдобрите трактористи од регионалните натпревари за ученици од основни и средни училишта и земјоделци од Македонија.Натпреварот го отвори,се обрати и ги додели наградите заменик директорот на средното земјоделско училиште Димитар Влахов од општина Струмица г-дин Зоран Ристов Патриков.