Куманово

Куманово

Покана

Ве покануваме на: Презентација на Програмата за работа на Народна техника на Македонија Презентација на правилникот за 59 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија – НАУКА НА МЛАДИ 2023 за ученици и ментори од средните училишта по применети природни и технички науки во 25 области со истражувачки и иновативни проекти Проекција на наградени филмови […]

Read More
Куманово
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Фотографии и покана од презентација и работилница во Куманово

Во организација на Народна техника на Македонија , Струковите сојузи, Народна техника Куманово а во соработка со Универзитет Прима и СОУНаце Буѓони – Куманово се одржа презентација и работилница на тема : Презентација на програмата за работа на Народна Техника на Македонија Правилникот за 59 државен натпревар на млади истражувачи на Македонија – Наука на […]

Read More
Куманово

5 Меѓународна колонија за фотографија

5 Меѓународна колонија за фотографија Старо Нагоричане 2022 година која се одржа од 21-26.06.2022 година во општина Старо Нагоричане и со програма секој ден во различен регион од Македонија во организација на Народна техника на Македонија, ФСМ, Народна техника Куманово и координатор Душан Доцевски а со поддршка на општина Старо Нагоричане. На колонијата учествуваа 20 […]

Read More