Нема категорија

Нема категорија

Прием и работна средба со претседателот на Р. Северна Македонија г-дин Стево Пендаровски

30.10.2023 Прием и работна средба со претседателот на Р. Северна Македонија г-дин Стево Пендаровски на тема 44 Меѓународната изложба за иноваци , пронајдоци, патенти. нови производи, истражувачки проекти и младинско творештво 44 МАКИНОВА и 21 ЕКОНОВА 2023 и презентација на активностите од Програмата на Народна техника на Македонија за 2023 година.

Read More
Нема категорија

Едукативна изложба и школа на наградени ученици и ментори од средните училишта со истражувачки и иновативни проекти по применети природни и технички науки во 25 области / Ekspozitë edukative dhe shkollë e nxënësve dhe mentorëve të vlerësuar nga shkollat e mesme me projekte hulumtues dhe inovative në shkencat e aplikuara natyrore dhe teknike në 25 fusha.

На изложбата се обрати и ја отвори министерот за образование и наука на РСМакедонија, г. Јетон Шаќири. По отварањето, министерот Шаќири ги посети штандовите на учениците кои ги презентираа наградените истражувачки и иновативни проекти од 58-от Државен натпревар на младите истражувачи од РСМакедонија-НАУКА НА МЛАДИ во организација на Народна техника на Македонија и Сојуз на […]

Read More
Нема категорија
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Охридско-Струшки регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Охридско-Струшки регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-Наука на млади кое се одржа на 27.05.2022 година во основно општинско училиште Глигор Прличев во општина Охрид во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз […]

Read More