Новости

Новости

Школа за кодирање „микро:бит“

Подготовки за курсот со „микро:бит“ уреди за кодирањe за критичко размислување и вештини за решавање проблеми за наградените ученици од натпреварите што ги организира Народна техника на Македонија и струковите сојузи. Благодарност до Британски совет за донацијата на опремата. Preparations for the course with micro:bit coding devices for critical thinking and problem-solving skills for award-winning […]

Read More
Новости

70 ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈ НА НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА

16.12.2016 год Дом на АРМ Свечено обележување на 70 ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈ НА НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА и добиено највисоко признание ПОВЕЛБА НА Р.МАКЕДОНИЈА НА НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА од претседателот ГОРГЕ ИВАНОВ кој што беше и покровител на настанот.

Read More
Новости

НАЈДОБАР ПАТЕНТ ЗА 2020 ГОДИНА

Патентот РЕСПИРАТОРНА МАШИНА од иноваторот и професор ДИМИТРИЈА АНЃЕЛКОВ кој што доби златен медал на Меѓународната изложба за иновации,патенти и пронајдоци 41МАКИНОВА 2020 која што беше организирана од 08 до 10.11.2021 година од Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија-СПАТУМ и Народна техника на Македонија е избран за НАЈДОБАР ПАТЕНТ ЗА 2020 […]

Read More