Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија – Наука на млади

Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Повик и конкурс за пријавување на 60 Државен натпревар на млади истражувачи од Република Северна Македонија – „НАУКА НА МЛАДИ“ 2024

Повик и конкурс за пријавување на 60 Државен натпревар на млади истражувачи од Република Северна Македонија – „НАУКА НА МЛАДИ“ 2023, за ученици и ментори од средните училишта со истражувачки и иновативни проекти во 25 области од применети природни и технички области во организација на Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија – Наука […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Издаден бесплатен Прирачник по ЕЛЕКТРОНИКА за талентирани ученици

Народна техника на Македонија и Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија-СКМТП а по барање на младите техничари издаде бесплатен прирачник по ЕЛЕКТРОНИКА за талентирани ученици од основните и средните училишта за натпревари што ги организира Народна техника на Македонија, Сојузот на зду7енија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ, Сојуз на […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Фотографии од меѓународна работилница и едукативна посета на Народна техника на Македонија

По повод Светскиот ден на наука Народна техника на Македонија и Сојузот на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ ги посети делегација на професори од средни стручни технички училишта од Словенија .Со гостите од Слоевија беше направена работилница и едукативна посета на образовни и културни институции во Скопје и договор за заедничка соработка […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Фотографии од меѓународна работилница и едукативна посета на Народна техника на Македонија

По повод денот на учителот 5 октомври Народна техника на Македонија и Сојузот на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ ги посети делегација на професори од средни стручни технички училишта од Сараево и Народна техника на БИХ .Со гостите од БИХ беше направена работилница и едукативна посета на образовни и културни институции во […]

Read More
Велес
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Фотографии од одржаниот 59 Државен натпревар на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ

Свечено отварање и одржување на 59 Државен натпревар на млади истражувачи на Македонија -НАУКА НА МЛАДИ кој што се одржа на ден 13.05.2023 година во СОУКоле Неледковски во Велес во организација на Сојуз на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ , Народна техника на Македонија, Народна техника Велес а со поддршка на Министерството […]

Read More
Куманово
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Фотографии и покана од презентација и работилница во Куманово

Во организација на Народна техника на Македонија , Струковите сојузи, Народна техника Куманово а во соработка со Универзитет Прима и СОУНаце Буѓони – Куманово се одржа презентација и работилница на тема : Презентација на програмата за работа на Народна Техника на Македонија Правилникот за 59 државен натпревар на млади истражувачи на Македонија – Наука на […]

Read More
Велес
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Фотографии и покана од презентација и работилница во Велес

Во организација на Народна техника на Македонија , Струковите сојузи, Народна техника Велес а во соработка со Универзитет Прима и СОУКоле Нелековски-Велес се одржа презентација и работилница на тема : Презентација на програмата за работа на Народна Техника на Македонија Правилникот за 59 државен натпревар на млади истражувачи на Македонија – Наука на млади 2023 […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Повик и конкурс за пријавување на 59 државен натпревар на млади истражувачи од Република Северна Македонија – „НАУКА НА МЛАДИ“ 2023

Повик и конкурс за пријавување на 59 државен натпревар на млади истражувачи од Република Северна Македонија – „НАУКА НА МЛАДИ“ 2023, за ученици и ментори од средните училишта во организација на Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија – Наука за млади и Народна техника на Македонија.   Повик Пријава Правилник

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Благодарница за Народна техника на Македонија од СОУ НИКО НЕСТОР / Mirënjohjen për Teknikën Popullore të Maqedonisë nga SHMK NIKO NESTOR

Со посебна чест и задоволство ја примив благодарницата за Народна техника на Македонија од СОУ НИКО НЕСТОР, општина Струга доделена од директорката г-ѓа Кети Јанкоска која што има учествувано на овие Државни натпревари за млади истражувачи-НАУКА НА МЛАДИ кога била ученик во средно училиште и има освоено 3 први места и тоа во 1988,1990 и […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Школа за млади истражувачи НАУКА НА МЛАДИ во областа на агротехничката култура

24.09.2022 Посета, работилница,предавања и практична примена на овошниот насад од јаболка сопственост на г-дин Крсте Ѓоршевски од општина Ресен и поддршка на Преспанскиот Јаболкобер со наградени ученици-млади истражувачи и ментори од средните училишта од 58 Државен натпревар на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот на здруженија […]

Read More