Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија – СКМТПМ

Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Едукативна посета на Саем за агротехника во Нови Сад

20-23.05.2022 Едукативна посета на Саем за агротехника во Нови Сад со наградени ментори од натпреварите, членови на комисии и активисти на Народна техника на Македонија,Сојуз на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ,Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Сојуз за техничка култура во стопанството на Македонија.  

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Кумановско-Пробиштипски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Кумановско-Пробиштипски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-Наука на млади кое се одржа на 04.06.2022 година во средно стручно општинско училиште Наце Буѓони во општина Куманово во организација на Народна техника на […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

59 Регионален натпревар за Велешкиот регион на младите техничари и природници на Македонија

59 Регионален натпревар за Велешкиот регион на младите техничари и природници на Македонија кој се одржа на 10.03.2022 година во основно општинско училиште Благој Кирков во општина Велес во организација на Народна техника на Македонија , Сојуз на клубови на млади техничари и природници од Македонија и Народна техника Велес.  

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Скопски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Скопски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-Наука на млади кое се одржа на 13.06.2022 година во основно општинско училиште Гоце Делчев во општина Центар,Скопје во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Пелагониски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Пелагониски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-Наука на млади кое се одржа на 27.05.2022 година во Народна техника во општина Кичево во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз на здруженија на […]

Read More
Нема категорија
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Охридско-Струшки регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Охридско-Струшки регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-Наука на млади кое се одржа на 27.05.2022 година во основно општинско училиште Глигор Прличев во општина Охрид во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

59 Државен натпревар на млади техничари и природници од Македонија

На 14.05.2022 год од 9-15 часот се одржа 59 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија во организација на Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија. На отварањето се обрати и го отвори градоначалникот на општина Росоман г-дин Стојан Николов а домакин беше ООУ Пере […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Гостиварсо-Тетовски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Гостиварсо-Тетовски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-Наука на млади кое се одржа на 27.05.2022 година во СОУ Гимназија во општина Гостивар во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз на здруженија на […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-Наука на млади кое се одржа на 27.05.2022 година во основно општинско училиште Кристијан Јосифовски Питу во општина Кичево во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз на здруженија […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија/Наука на млади

Свечено доделување на дипломи, медаљи, приѕнанија и благодарници од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија/Наука на млади кое се одржа на 30.06.2022 година во средното стручно општинско училиште Димитар Влахов во општина Струмица во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз на здруженија […]

Read More