Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија – СКМТПМ

Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Прием кај државниот секретар на Министерството за образование и наука

25.05.2023 год. прием кај државниот секретар на Министерството за образование и наука на Р.С. Македонија. г-ѓа Анета Трпевска на наградени ученици од 60 Државен натпревар на млади техничари и природници од Македонија и 7 наградени ученици од Меѓународен натпревар на млади техничари во Бановиќи, Босна и Херцеговина во организација на Народна техника на Македонија и […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Отварање на 60 Државен натпревар на младите техничари и природници од Р.С. Македонија

На ден 09.04.2023 год. се одржа 60 Државен натпревар на млади техничари и природници од Р.С. Македонија за ученици и ментори од основните училишта во 25 области од применети природни и технички науки со истражувачки проекти во организација на Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија а […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Повик и конкурс за пријавување на регионални и 60 државен натпревар на клубови на млади техничари и природнаци

Повик и конкурс за пријавување на регионални и 60 јубилеен државен натпревар на клубови на млади техничари и природнаци на Р. Северна Македонија – СКМПТ за ученици и ментори од основните училишта по применети природни и технички науки во 24 области со истражувачки проекти во организација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Едукативна посета на Саем за агротехника во Нови Сад

20-23.05.2022 Едукативна посета на Саем за агротехника во Нови Сад со наградени ментори од натпреварите, членови на комисии и активисти на Народна техника на Македонија,Сојуз на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ,Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Сојуз за техничка култура во стопанството на Македонија.  

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Кумановско-Пробиштипски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Кумановско-Пробиштипски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-Наука на млади кое се одржа на 04.06.2022 година во средно стручно општинско училиште Наце Буѓони во општина Куманово во организација на Народна техника на […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

59 Регионален натпревар за Велешкиот регион на младите техничари и природници на Македонија

59 Регионален натпревар за Велешкиот регион на младите техничари и природници на Македонија кој се одржа на 10.03.2022 година во основно општинско училиште Благој Кирков во општина Велес во организација на Народна техника на Македонија , Сојуз на клубови на млади техничари и природници од Македонија и Народна техника Велес.  

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Скопски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Скопски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-Наука на млади кое се одржа на 13.06.2022 година во основно општинско училиште Гоце Делчев во општина Центар,Скопје во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Пелагониски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Пелагониски регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-Наука на млади кое се одржа на 27.05.2022 година во Народна техника во општина Кичево во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз на здруженија на […]

Read More
Нема категорија
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Охридско-Струшки регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници за Охридско-Струшки регион од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-Наука на млади кое се одржа на 27.05.2022 година во основно општинско училиште Глигор Прличев во општина Охрид во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

59 Државен натпревар на млади техничари и природници од Македонија

На 14.05.2022 год од 9-15 часот се одржа 59 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија во организација на Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија. На отварањето се обрати и го отвори градоначалникот на општина Росоман г-дин Стојан Николов а домакин беше ООУ Пере […]

Read More