Сојуз на пронаоѓачи и автори на техничко унапредување на Македонија – СПАТУМ

Сојуз на пронаоѓачи и автори на техничко унапредување на Македонија - СПАТУМ

Покана и Барање за учество на најголемата манифестација во Македонија поврзана со инвентивното и креативното творештво, 43-МАКИНОВА 2022 и 20-ЕКОНОВА 2022 / Invitation and request for participation in the largest event in Macedonia related to inventive and creative creativity, 43rd MAKINOVA 2022 and 20th ECONOVA 2022

По повод изложбата МАКИНОВА 2022 на која се изложуваат пронајдоци, иновации, нови технологии, нови производи, технички унапредувања, индустриски дизајн, трговски марки и младинско-истражувачко и креативно творештво, која ќе биде придружена со изложбата ЕКОНОВА 2022 на иновации, пронајдоци и идеи чија цел е подобрување на животната средина, Ве покануваме да учествувате. Вашето учество може да го […]

Read More
Сојуз на пронаоѓачи и автори на техничко унапредување на Македонија - СПАТУМ

ПОВИК И КОНКУРС ЗА УЧЕСТВО НА 42-МАКИНОВА 2021 И 19-ЕКОНОВА 2021

Во организација на Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички достигнувања на Македонија СПАТУМ и Народна техника на Македонија по 42 пат ќе се оддржи Меѓународна изложба за иновации, пронајдоци, патенти, дизајн, идеа, нови производи и технологии,трговски марки, истражувачки проекти и младинско творештво 42-МАКИНОВА 2021 и 19-ЕКОНОВА 2021 во период од 08-10.11.2021 година во Скопје. […]

Read More