Сојуз за техничка култура во стопанството на РМ – СТКСМ

Сојуз за техничка култура во стопанството на РМ - СТКСМ

Фотографии од државен натпревар на земјоделските училишта во Кавадарци

Претставници на Народна техника на Македонија и Сојуз за техничка култура во стопанство на Македонија учествуваа на Држаниот натпревар на земјоделски училишта во СОУ Ѓорче Петров – Кавадарци.

Read More
Сојуз за техничка култура во стопанството на РМ - СТКСМ

50 Државен натпревар и Калемарска акција на облагодорување на дивата круша Горница и Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници

50 Калемарска акција на облагодорување на дивата круша Горница и Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници а која се одржа на 10.04..2023 година во с.Бартин дол и с.Српци општина Битола во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз за техничка култура во стопанството на Македонија за ученици од средните земјоделски училишта и фармери.

Read More
Сојуз за техничка култура во стопанството на РМ - СТКСМ

63 Државен натпревар на трактористите од Македонија

63 Државен натпревар на трактористите од Македонија кој што се одржа на 06.07.2022 година во општина Валандово во организација на Народна техника на Македонија и Сојуз за техничка култура во стопанството на Македонија и учествуваа најдобрите трактористи од регионалните натпревари за ученици од основни и средни училишта и земјоделци од Македонија.Натпреварот го отвори,се обрати и […]

Read More
Сојуз за техничка култура во стопанството на РМ - СТКСМ

49 Калемарска акција на облагодорување на дивата круша Горница и Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници

49 Калемарска акција на облагодорување на дивата круша Горница и Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници а која се одржа на 19.04..2022 година во с.Српци општина Битола во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз за техничка култура во стопанството на Македонија за ученици од средните земјоделски училишта и фармери.  

Read More