Државен натпревар

Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Доделување дипломи и медаљи за Скопски регион за ученици од средно образование

На ден 29.06.2021 година во 9.30 часот во средното медицинско училиште Д-р Панче Караѓозов, општина Центар, Скопје свечено беа доделени дипломите и медаљите од 57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ за ученици од средно образование. Дипломите и медаљите ги додели директорот на ДЗИС г-дин Горан Герасимовски и директорката на училиштето  Маја […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Доделување дипломи и медаљи за Скопски регион за ученици од основно образование

На ден 17.06.2021 година во основното училиште Гоце Делчев, општина Центар, Скопје свечено беа доделени дипломите и медаљите од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно образование. Дипломите и медаљите ги додели градоначалникот на општина Ценатр, Скопје г-дин Саша Богдановиќ. Во организација на Сојузот на клубови на млади […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Доделување дипломи и медаљи за Беровски регион за ученици од основно образование

На ден 11.06.2021 година во 11 часот во општинската сала на општина Берово  свечено беа доделени дипломите и медаљите од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно образование.Дипломите и медаљите ги додели градоначалникот на општина Берово г-дин Звонко Пекевски. Во организација на Сојузот на клубови на млади техничари […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Доделување дипломи и медаљи за Охридско-Струшки регион за ученици од основно и средно образование

На ден 10.06.2021 година во 14 часот во средното училиште Јахија Кемал, општина Струга свечено беа доделени дипломите и медаљите од 57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ за ученици од средно образование и од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно образование. Дипломите и […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Доделување дипломи и медаљи за Пелагонисо-Ресенски регион за ученици од основно и средно образование

На ден 10.06.2021 година во 10 часот во основното училиште Гоце Делчев, општина Ресен свечено беа доделени дипломите и медаљите од 57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ за ученици од средно образование и од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно образование. Дипломите и […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Доделување дипломи и медаљи за Струмички регион за ученици од средно образование

На ден 09.06.2021 година во средното училиште Димитар Влахов, општина Струмица свечено беа доделени дипломите и медаљите од 57 Дрзавен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ за ученици од средно образование и од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно образование.Дипломите и медаљите ги додели началникот […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Доделување дипломи и медаљи за Кичевско-Полошки регион за ученици од основно образование

На ден 08.06.2021 година во основното училиште Кузман Јосифовски-Питу, општина Кичево свечено беа доделени дипломите и медаљите од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно образование.Дипломите и медаљите ги додели директорката г-ѓа Илинка Ангелеска ..Во организација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници на Македонија и […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Доделување дипломи и медаљи за Кумановско-Пробиштипски регион за ученици од средно образование

На ден 07.06.2021 година во 14 часот во средното техничко училиште Наце Буѓони, општина Куманово свечено беа доделени дипломите и медаљите од 57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ за ученици од средно образование. Дипломите и медаљите ги додели градоначалникот на општина Куманово г-дин Максим Димитриевски..Во организација на Сојузот на здруженија на […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи и медаљи за Велешко-Тиквешки регион

На 04.06.2021 година во ООУ Васил Главинов , општина Велес се оддржа свечено прогласување и доделување на дипломи и медаљи на наградени ученици од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно и од 57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ за ученици од средно образование […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

58 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија

Во периодот од 19 до 30 .05.2021 година успешно се одржа комбинирано 16 дисциплини онлајн и 9 моделарски дисциплини си фиѕичко присуство на 29.05.2021 година во ООУ Васил Главинов , општина Велес во 25 области од применети природни и технички науки со ученици од основните училишта со нивни истражувачки проекти во органиѕација на Сојузот на […]

Read More