Техника

Сојуз на пронаоѓачи и автори на техничко унапредување на Македонија - СПАТУМ

ПОВИК И КОНКУРС ЗА УЧЕСТВО НА 42-МАКИНОВА 2021 И 19-ЕКОНОВА 2021

Во организација на Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички достигнувања на Македонија СПАТУМ и Народна техника на Македонија по 42 пат ќе се оддржи Меѓународна изложба за иновации, пронајдоци, патенти, дизајн, идеа, нови производи и технологии,трговски марки, истражувачки проекти и младинско творештво 42-МАКИНОВА 2021 и 19-ЕКОНОВА 2021 во период од 08-10.11.2021 година во Скопје. […]

Read More
Кино сојуз на Македонија - КСМ

50 Државен фестивал на непрофесионален филм на Македонија – 50ДФНФ 2021

50 Државен фестивал на непрофесионален филм на Македонија – 50ДФНФ 2021 во организација на Кино сојуз на Македонија и Народна техника на Македонија а со подршка на Агенција за филм на РСМакедонија, општина Струмица и НУЦК Антон Панов .Фестивалот ДФНФ-2021 ќе се одржи според протокол на Комисијата за заразни болести и Владата на РСМакедонија.

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Доделување дипломи и медаљи за Кумановско-Пробиштипски регион

На ден 07.06.2021 година во средното училиште Гоце Делчев, општина Куманово свечено беа доделени дипломите и медаљите од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно образование.Дипломите и медаљите ги додели г-ѓа Соња Тдоровска ..Во организација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Народна […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ

Во периодот од 12 до 17.05.2021 година успешно онлајн се одржа 57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија за ученици од средните училишта во 25 области од применети природни и технички науки со истражувачки проекти. Прогласувањето и доделувањето на дипломите беше реализирано со физичко присуство по региони и почитувајќи ги мерките и препораките на […]

Read More