Техника

Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Доделување дипломи и медаљи за Кумановско-Пробиштипски регион

На ден 07.06.2021 година во средното училиште Гоце Делчев, општина Куманово свечено беа доделени дипломите и медаљите од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно образование.Дипломите и медаљите ги додели г-ѓа Соња Тдоровска ..Во организација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Народна […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ

Во периодот од 12 до 17.05.2021 година успешно онлајн се одржа 57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија за ученици од средните училишта во 25 области од применети природни и технички науки со истражувачки проекти. Прогласувањето и доделувањето на дипломите беше реализирано со физичко присуство по региони и почитувајќи ги мерките и препораките на […]

Read More