70

Новости

70 ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈ НА НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА

16.12.2016 год Дом на АРМ Свечено обележување на 70 ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈ НА НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА и добиено највисоко признание ПОВЕЛБА НА Р.МАКЕДОНИЈА НА НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА од претседателот ГОРГЕ ИВАНОВ кој што беше и покровител на настанот.

Read More