atcm

Сојуз на пронаоѓачи и автори на техничко унапредување на Македонија - СПАТУМ

ПОВИК И КОНКУРС ЗА УЧЕСТВО НА 42-МАКИНОВА 2021 И 19-ЕКОНОВА 2021

Во организација на Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички достигнувања на Македонија СПАТУМ и Народна техника на Македонија по 42 пат ќе се оддржи Меѓународна изложба за иновации, пронајдоци, патенти, дизајн, идеа, нови производи и технологии,трговски марки, истражувачки проекти и младинско творештво 42-МАКИНОВА 2021 и 19-ЕКОНОВА 2021 во период од 08-10.11.2021 година во Скопје. […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Свечено доделување на дипломи и медаљи за Велешко-Тиквешки регион

На 04.06.2021 година во ООУ Васил Главинов , општина Велес се оддржа свечено прогласување и доделување на дипломи и медаљи на наградени ученици од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно и од 57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ за ученици од средно образование […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

58 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија

Во периодот од 19 до 30 .05.2021 година успешно се одржа комбинирано 16 дисциплини онлајн и 9 моделарски дисциплини си фиѕичко присуство на 29.05.2021 година во ООУ Васил Главинов , општина Велес во 25 области од применети природни и технички науки со ученици од основните училишта со нивни истражувачки проекти во органиѕација на Сојузот на […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ

Во периодот од 12 до 17.05.2021 година успешно онлајн се одржа 57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија за ученици од средните училишта во 25 области од применети природни и технички науки со истражувачки проекти. Прогласувањето и доделувањето на дипломите беше реализирано со физичко присуство по региони и почитувајќи ги мерките и препораките на […]

Read More