Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Прием кај државниот секретар на Министерството за образование и наука

25.05.2023 год. прием кај државниот секретар на Министерството за образование и наука на Р.С. Македонија. г-ѓа Анета Трпевска на наградени ученици од 60 Државен натпревар на млади техничари и природници од Македонија и 7 наградени ученици од Меѓународен натпревар на млади техничари во Бановиќи, Босна и Херцеговина во организација на Народна техника на Македонија и […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Отварање на 60 Државен натпревар на младите техничари и природници од Р.С. Македонија

На ден 09.04.2023 год. се одржа 60 Државен натпревар на млади техничари и природници од Р.С. Македонија за ученици и ментори од основните училишта во 25 области од применети природни и технички науки со истражувачки проекти во организација на Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија а […]

Read More
Куманово

Покана

Ве покануваме на: Презентација на Програмата за работа на Народна техника на Македонија Презентација на правилникот за 59 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија – НАУКА НА МЛАДИ 2023 за ученици и ментори од средните училишта по применети природни и технички науки во 25 области со истражувачки и иновативни проекти Проекција на наградени филмови […]

Read More
Велес

Покана

Ве покануваме на: Презентација на програмата за работа на Народна Техника на Македонија Правилникот за 59 државен натпревар на млади истражувачи на Македонија – Наука на млади 2023 за ученици и ментори од средните училишта во 25 области со истражувачки и иновативни проекти во применети природни и технички науки Проекција на наградени филмови од ланскиот […]

Read More
Битола

Одбележани 59 години од смртта на Милтон Манаки

Во организација на Кино-видео клубот „Студио Милтон Манаки“, при Народна техника – Битола и Комуната на Власите „Браќа Манаки“, на 05.03.2023 год. на влашките гробишта во Битола, се оддржа чествување по повод 59 годишнината од смртта на Милтон Манаки. Во чест на првиот снимател на Балканот и патронот на Кино-видео клубот „Студио Милтон Манаки“, свежо […]

Read More
Новости

Школа за кодирање „микро:бит“

Подготовки за курсот со „микро:бит“ уреди за кодирањe за критичко размислување и вештини за решавање проблеми за наградените ученици од натпреварите што ги организира Народна техника на Македонија и струковите сојузи. Благодарност до Британски совет за донацијата на опремата. Preparations for the course with micro:bit coding devices for critical thinking and problem-solving skills for award-winning […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Повик и конкурс за пријавување на регионални и 60 државен натпревар на клубови на млади техничари и природнаци

Повик и конкурс за пријавување на регионални и 60 јубилеен државен натпревар на клубови на млади техничари и природнаци на Р. Северна Македонија – СКМПТ за ученици и ментори од основните училишта по применети природни и технички науки во 24 области со истражувачки проекти во организација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Повик и конкурс за пријавување на 59 државен натпревар на млади истражувачи од Република Северна Македонија – „НАУКА НА МЛАДИ“ 2023

Повик и конкурс за пријавување на 59 државен натпревар на млади истражувачи од Република Северна Македонија – „НАУКА НА МЛАДИ“ 2023, за ученици и ментори од средните училишта во организација на Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија – Наука за млади и Народна техника на Македонија.   Повик Пријава Правилник

Read More