Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Повик и конкурс за пријавување на регионални и 61 Државен натпревар на млади техничари и природници од РСМакедонија

Повик и конкурс за пријавување на регионални и 61 Државен натпревар на млади техничари и природнаци од РС Македонија – СКМТП за ученици и ментори од основните училишта по применети природни и технички науки во 24 области со истражувачки проекти во организација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници-СКМТП и Народна техника на […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Повик и конкурс за пријавување на 60 Државен натпревар на млади истражувачи од Република Северна Македонија – „НАУКА НА МЛАДИ“ 2024

Повик и конкурс за пријавување на 60 Државен натпревар на млади истражувачи од Република Северна Македонија – „НАУКА НА МЛАДИ“ 2023, за ученици и ментори од средните училишта со истражувачки и иновативни проекти во 25 области од применети природни и технички области во организација на Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија – Наука […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Издаден бесплатен Прирачник по ЕЛЕКТРОНИКА за талентирани ученици

Народна техника на Македонија и Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија-СКМТП а по барање на младите техничари издаде бесплатен прирачник по ЕЛЕКТРОНИКА за талентирани ученици од основните и средните училишта за натпревари што ги организира Народна техника на Македонија, Сојузот на зду7енија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ, Сојуз на […]

Read More
Сојуз на пронаоѓачи и автори на техничко унапредување на Македонија - СПАТУМ

Фотографии од 30 години јубилееј на ДЗИС

Претставници на Народна техника на Македонија и Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички достигнувања на Македонија-СПАТУМ  учествуваа на 30 години јубилееј на ДЗИС кој што се одржа во свецена сала во хотел Буши во Скопје.Продолжува добрата соработка и во иднина во областа на иновациите и нивната заштита.

Read More
Фото сојуз на Македонија - ФСМ

Прва дигитална изложба на Македонска фотографија

Свечено прогласување и доделување на награди на Првата дигитална изложба Денови на Македонска фотографија во организација на Фото сојуз на Македонија на ден 28.11.2023 година во Кинотека на Македонија.

Read More
Сојуз за техничка култура во стопанството на РМ - СТКСМ

Фотографии од државен натпревар на земјоделските училишта во Кавадарци

Претставници на Народна техника на Македонија и Сојуз за техничка култура во стопанство на Македонија учествуваа на Држаниот натпревар на земјоделски училишта во СОУ Ѓорче Петров – Кавадарци.

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Фотографии од меѓународна работилница и едукативна посета на Народна техника на Македонија

По повод Светскиот ден на наука Народна техника на Македонија и Сојузот на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ ги посети делегација на професори од средни стручни технички училишта од Словенија .Со гостите од Слоевија беше направена работилница и едукативна посета на образовни и културни институции во Скопје и договор за заедничка соработка […]

Read More
Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија - Наука на млади

Фотографии од меѓународна работилница и едукативна посета на Народна техника на Македонија

По повод денот на учителот 5 октомври Народна техника на Македонија и Сојузот на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ ги посети делегација на професори од средни стручни технички училишта од Сараево и Народна техника на БИХ .Со гостите од БИХ беше направена работилница и едукативна посета на образовни и културни институции во […]

Read More
Сојуз на клубовите на млади техничари и природнаци на Македонија - СКМТПМ

Учество на Меѓународен натпревар во БИХ

Наградените ученици и ментори од 60 Државен натпревар на млади техничари и природници од Македонија-СКМТП имаа можност да учествуваат на Меѓународен натпревар на млади истражувачи и иноватории и 7 беа наградени ученици од Меѓународен натпревар на млади техничари во Бановиќи, Босна и Херцеговина во организација на Народна техника на Македонија и Сојуз на клубови на […]

Read More
Берово

Свечено прогласување и доделување на наградите на Меѓународна изложба за иновации, пронајдоци, патенти, индустриски дизајн, нови технологии и производи, истражувачки проекти и младинско истражувачко и иновативно творештво 44 МАКИНОВА и 21 ЕКОНОВА од покровителот на настанот претседателот на РСМакедонија г-дин Стево Пендаровски

Свечено прогласување и доделување на наградите на учесниците на Меѓународна изложба за иновации, пронајдоци, патенти, индустриски дизајн, нови технологии и производи, истражувачки проекти и младинско истражувачко и иновативно творештво 44 Макинова и 21 Еконова 2023. Настанот го посети покровителот претседателот на РСМакедонија г-дин Стево Пендаровски. Оваа година покрај учесници од нашата држава имаше и учесници […]

Read More